Welkom bezoeker. (Login - Registreer)Registratie en deelname als bemiddelaar is GRATIS. | NL | FR    A    A    A 
FED-net
Het net van "De federatie voor advies & objectieve verkoop
voor onroerende overheidsgoederen & verplicht te verkopen private goederen" v.z.w.
Waar er gesproken wordt van "Verkoop", wordt hieronder niet alleen de transactievorm of de actie van verkoop en koop in de enge zin bedoeld, maar ook alle andere transactievormen zoals er zijn ook "erfpacht, opstal, leasing, ruil, verhuring, en alle andere overdrachten of vestigingen of afstand van zakelijke rechten op onroerende goederen of onroerende rechten". Zelfs transfervormen die op maat van de opdrachtgever kunnen ontwikkeld worden. Het beperken tot de term "verkoop" gebeurt enkel om reden van eenvoudig taalgebruik of simplificering.
Het FED-net-systeem staat beschreven in de FED-net-CODEX. De FED-net-CODEX is een vaste, geijkte tekst die door het Ministerie van Financiën werd geregistreerd, en die door niemand, dus ook niet door FED-net, éénzijdig op de dag van vandaag kan veranderd worden. U kan die tekst inkijken, printen en downloaden door onderaan dit scherm op de keuzemogelijkheid te klikken.


Het FED-net-systeem is een open netsysteem dat direct toegankelijk is

1) voor alle Overheden (voor goederen die verplicht zijn om te handelen volgens de regels van goed bestuur)
 • via een kadercontract, waarin de Overheid verklaart de FED-net-CODEX te kennen en te willen toepassen
  • zonder verplichting om aan FED-net ooit enige concrete opdracht te geven
  • onder de totale vrijheid om andere mogelijkheden van vermarkting toe te passen
  • een kadercontract dat éénmalig onderschreven wordt

 • waarna de aangestelden van die overheid zich niet meer hoeven te bekommeren met allerlei voorwaarden en geschriften, omdat deze dan via een eenvoudige opdrachtfiche direct aan FED-net een opdracht kunnen laten toekomen
  • of opdracht waarbij FED-net direct, onder leiding en toezicht met de Overheid-Opdrachtgever werkt
  • of opdracht waarbij FED-net op aanduiden van de Overheid-Opdrachtgever samenwerkt met het Aankoopcomité, Notaris, Curator, of andere wettelijke instantie of raadgever
2) voor alle Burgers in nood (voor private goederen die verplicht verkocht moeten worden)
 • via één eenvoudig formulier tot samenwerking
  • en met alle andere betrokken partijen zelf contact opneemt (mede-eigenaars, banken, curator, notaris, enz.)
  • en 100% samenwerkt met, en onder permanente controle handelt van, de Raadgever-vertrouwenspersoon van de particuliere opdrachtgever

 • FED-net is niet opgericht om andere private goederen te vermarkten.

Het FED-net-systeem toepassen is voor de Opdrachtgever totaal zonder risico, en de FED-net-kosten worden voor 100% betaald door de koper, huurder, enz. (tenzij de opdrachtgever dit zelf anders wil).


Als u hulp nodig heeft, klik dan op deze zin om de telefoonnummers van FED-net te zien.

Als u persoonlijke uitleg nodig heeft, zelfs met een Power Point demonstratie direct op uw scherm, klik dan op deze zin.

Formulieren om een opdracht te geven:
► Het formulier voor samenwerking voor een OverheidopenPDF
► Het formulier voor samenwerking voor een particulier, Burger in noodopenPDF
► De tekst uit de FED-net-CODEX
deze tekst uit de FED-net-CODEX 'mag' maar 'moet niet' gehecht worden aan het formulier
openPDF
Meer uitleg over:
► FED-net algemeen
► FED-net de kerntopics
► Instelprijs, bieden en termijnen
► Verkopen, verhuren, en andere ... via FED-net
► Bemiddelaars - waarom, wie en hoe kiezen
► Wettelijke informatie
► Power point presentatie over FED-net
Meer teksten over:
► Het FED-net-systeem uit de FED-net-CODEXopenPDF
► De regels voor de bemiddelaars uit de FED-net-CODEXopenPDF
► De statuten van FED-net VZWopenPDF
Foldersopen
Dit zijn slechts enkele 'snel leesbare' hoofdpunten, zonder contractuele waarde, noch rechtskracht en onder alle voorbehoud.
Enkel de FED-net-CODEX heeft rechtskracht.
Een probleem met de website melden. FED-net vzw BE0898875046
Automatisch inloggen: dit kan men zelf instellen als volgt …
maak een snelkoppeling aan (op uw hoofdscherm)
en zet daarin de volgende link
https://www.fed-net.org/index.php?login_user=uw e-mailadres waarmee u geregistreerd bent&login_pass=uw inlogcode
Nederlands | Français
Contact
info@FED-net.orgeen grond of ander vastgoed …
en daarover kan er mogelijks gedacht worden
om met FED-net samen te werken … en


… ik wil gebeld worden door FED-net op
… ik wil bellen naar FED-net op
+32 477 65 70 87